หน้าหลัก > สมัครงาน

เงินเดือนและสวัสดิการ

 • เงินเดือนมาตรฐานอยู่ในกลุ่มบริษัทฯ ชั้นนำ
 • โบนัสประจำปี
 • การปรับค่าจ้างประจำปี
 • การอบรมพัฒนา
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ค่าครองชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน
 • เงินแสดงความยินดี (การแต่งงาน, อุปสมบท, คลอดบุตร)
 • เงินแสดงความเสียใจ (พนักงานหรือคนในครอบครัวเสียชีวิต)
 • กิจกรรม Family day, Sport day, ท่องเที่ยวประจำปี และงานสังสรรค์ปีใหม่
 • รางวัลครบรอบอายุการทำงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • ฯลฯ