หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > การรับจ้างผลิต

Contract Manufacturin

ซันสตาร์ให้บริการด้านรับจ้างผลิตกาวส่วนประกอบทางเคมี เรามีเครื่องจักรอุปกรณ์ผลิตที่ทันสมัยซึ่งสามารถผลิตกาวให้ลูกค้าด้วยต้นทุนต่ำแต่คุณภาพสูงแม้ว่าการผลิตที่มีปริมาณไม่มาก นอกจากนี้เรามีนักวิศวกรที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างดีในอันที่จะช่วยธุรกิจของท่านมีต้นทุนที่เหมาะสมและคุณภาพที่ได้รับการปรับปรุง