หน้าหลัก > สมัครงาน

ตำแหน่งว่าง

ติดต่อ
คุณ ฉันทนา ไตรยุทธรงค์
บริษัท ซันสตาร์ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด
624 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปูซอย 7 ถนน สุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2709-4531
โทรสาร : 0-2324-0310
E-mail : chantana.traiyuttharong@th.sunstar.com, thida.klykeaw@th.sunstar.com