หน้าหลัก > สมัครงาน

ตำแหน่งว่าง

ติดต่อ
คุณสุรบดินทร์ บาริศรี
บริษัท ซันสตาร์ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด
624 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย7 เอ ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2709-4531
โทรสาร : 0-2324-0310
E-mail : surabordin.barisi@th.sunstar.com