หน้าหลัก > ความรับผิดชอบต่อสังคม

CSR

พนักงานของซันสตาร์ทุกคนให้ความสำคัญกับ “คุณภาพสินค้าและสิ่งแวดล้อม” เสมอมา เมื่อผนวกกับการทำงานเป็นทีมและการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองด้านคุณภาพ ISO/TS16949 ในปี 2000 และด้านการจัดการกับสิ่งแวดล้อม ISO14001 ในปี 2004 ถึงกระนั้นก็ตาม พนักงานของบริษัทยังคงทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อการเป็นผู้นำในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของทั้งลูกและสังคม

Certificate of ISO 14001
Certificate of ISO 14001