หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา

About Us

เกี่ยวกับบริษัทซันสตาร์ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด

ในปี 1990 บริษัทซันสตาร์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง ประเทศญี่ปุ่นเริ่มส่งออกผลิตภัณฑ์กาวยึดติดและกาวยาแนว (Adhesive and Sealant) สู่ประเทศต่างๆ ในอาเซียน (อาทิ ไทย, ไต้หวัน, ฟิลิปปินส์, อินโดนิเชีย, มาเลเซีย) และในปีเดียวกันนั้น ก็ได้รับการร้องขอจากลูกค้าในอาเซียนให้พิจารณาฐานผลิตในประเทศ จนในที่สุดบริษัทซันสตาร์ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด (SCT) ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 โดยตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม บางปู ซอย 6 ใกล้กับกรุงเทพมหานคร จากนั้นในปี 1997 เพื่อตอบสนองกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นบริษัทซันสตาร์ได้ย้ายไปยังโรงงานแห่งใหม่ ณ ซอย 7 ในนิคมอุสาหกรรมเดียวกัน

ความเป็นมา

1993
SCT ก่อตั้งขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรม บางปู ซอย 6 เริ่มผลิตสารเคลือบใต้ท้องรถยนต์ป้องกันหินกระเด็น (Under Body Coating) และน้ำยารองพื้น (Primer) สำหรับกาวติดกระจก (D/G- Direct Grazing Sealant)
1997
SCT ย้ายไปยังโรงงานแห่งใหม่ ณ ซอย 7 เริ่มผลิตกาวติดกระจก D/G, กาวยาแนว (B/S-Body Sealer) และ สารเคลือบใต้ท้องรถยนต์ป้องกันหินกระเด็น (Under Body Coating)
2000
เริ่มผลิตกาวสำหรับงานม้วนหรือพับขอบชิ้นส่วนรถยนต์ (H/M-Hemming) และกาวยึด ประสานภายในภายนอกแผงรถยนต์ (M/S-Mastic)
2003
ติดตั้งแท้งก์และเริ่มผลิตกาวสำหรับวัสดุภายในรถยนต์ (Interior) กาวสำหรับอุปกรณ์ภายในรถยนต์ส่วนประกอบเดียวแบบแข็งตัวด้วยความชื้นสำหรับ PP
2007
เริ่มผลิตกาวยึดประสานภายในภายนอกแผงรถยนต์แบบไม่มีสารละลาย (Non-solvent type M/S)
2008
สร้างคลังสินค้าใหม่ สำนักงานใหม่ ก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา เริ่มผลิตกาวติดกระจกในรูปแบบของ Film pack (D/G) สำหรับตลาด After market
2009
เริ่มผลิตกาวติดกระจกแบบไม่ต้องใช้น้ำยารองพื้น

ประวัติบริษัท

วันก่อตั้ง 24 พฤศจิกายน 1993
ทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท
ที่ตั้ง 624 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 7 ถ. สุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ประธานบริษัท มร. มาซากิ อุไก
กรรมการบริษัท มร. คุนิโยชิ ทาทาระ มร. โคจิ มิยาทากะ
ธุรกิจ ผู้ผลิตกาวยึดติดและกาวยาแนว