Main Image1Main Image2

ผลิตภัณฑ์

“จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์” คือปณิธานซึ่งซันสตาร์ยึดมั่นนับตั้งแต่บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1941 ในฐานะบริษัทผู้ผลิตกาวยางสำหรับซ่อมรถจักรยาน ต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจมากขึ้นตามลำดับโดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกาย อาทิ แปรงสีฟัน ฯลฯ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์และการบริการของซันสตาร์เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มลูกค้าจำนวนมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ซันสตาร์ยังคงพยายามอย่างไม่หยุดยั้งในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีเอกลักษณ์และเป็นที่ต้องการแก่ลูกค้าทั่วทุกมุมโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 27/09/2011

    บริษัทซันสตาร์ เคมีคัล (ประเทศไทย) เริ่มใช้เว็บไซด์